Wie we zijn

Wat we geloven

Wie we zijn

Wat we
geloven

Het is onze opdracht om de levens veranderende aanwezigheid van Jezus Christus te verkondigen door middel van Bijbels onderwijs en praktische training, waardoor mannen en vrouwen worden toegerust om Zijn wereldwijde kerk te dienen.

 • God is de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
 • De Heere Jezus Christus is Gods Zoon Die één is met de Vader. Alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.
 • Door de werking van de Heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria, werd Hij mens.
 • Hij is de enige middelaar tussen God en de mens, en door Zijn redding te aanvaarden, door geloof, wordt de mens gerechtvaardigd van zijn zonden en ontvangt hij vergeving en eeuwig leven.
 • Hij is de enige middelaar tussen God en de mens, en door Zijn redding te aanvaarden, door geloof, wordt de mens gerechtvaardigd van zijn zonden en ontvangt hij vergeving en eeuwig leven.
 • Jezus Christus is lichamelijk opgestaan uit de dood.
 • Jezus Christus zal terugkeren om een rechtvaardig oordeel te vellen en alle dingen te voltooien.
 • De Heilige Geest is God in eenheid met de Vader en de Zoon.
 • Door de uitstorting van de Heilige Geest komt Jezus Christus wonen in hen die Hem door geloof aanvaarden.
 • Door de aanwezigheid van de Heilige Geest wordt iemand een nieuwe schepping en wordt hij veranderd naar de gelijkenis van Jezus Christus.
 • Jezus Christus voegt degenen die in Hem geloven toe aan zijn Lichaam. Dit is zijn kerk op aarde, waarvan Hij het Hoofd is.
 • De Bijbel is in zijn geheel de openbaring van God voor de mensheid, geïnspireerd door de Heilige Geest.

Waarheid is net zo tijdloos als God Zelf. Waarheid verandert nooit. Ze kan vergeten, verwaarloosd, verdraaid of verworpen worden, maar ze verandert nooit. We kunnen niet zonder de waarheid.

God heeft de mens zo geschapen dat de aanwezigheid van God de Schepper, in de mens als schepsel, onmisbaar is voor de mens om echt mens te zijn. De mens zoals hij bedoeld is, is te onderscheiden van het dierenrijk door een levenskwaliteit en gedrag die geen andere verklaring kan hebben dan God zelf, Die in de mens woont.

Dit is waar! Het is geen punt van discussie. Het is niet iets om als eventuele optie aan te bieden; het is een feit om te verkondigen! De waarheid verandert niet met de jaren, net zo min als God verandert of Christus veranderde.

Door onze menselijkheid aan te nemen, koos de Heere Jezus Christus ervoor, terwijl Hij de Schepper is, om als schepsel te leven. God die de mens maakte, koos ervoor de mens te zijn die Hij als God maakte. Door te verkondigen dat Hij als Mens zonder de Vader niets kon doen, toonde Christus de waarheid die altijd waar is geweest – dat wij als mensen niets kunnen doen zonder Hem; dat de Vader, als God, even onmisbaar was voor Christus als Mens, als Christus als God nu onmisbaar is voor ons als mensen!

Dit te erkennen en toe te passen in je leven is de essentie van ware bekering. En zonder ware bekering kan er geen waar geloof zijn, want ware bekering leidt tot totale afhankelijkheid van Christus, net zoals Hij totaal afhankelijk was van God. Dan kan Christus in ons werken zoals de Vader door Hem werkte toen Christus Mens was en zo geven we alle ruimte aan God in deze wereld. Dan is God de enige Die de grenzen bepaalt en niets en niemand anders!

Dit geeft een hele nieuwe dimensie aan ons begrijpen van het Evangelie en de mogelijkheden van herstel die aangeboden worden. Verlossing bestaat er niet alleen uit dat Christus vóór ons gestorven is maar dat Christus is opgestaan uit de dood om Zijn leven in ons te leven. Zo herstelt God zijn oorspronkelijke doel voor de mens. “Indien Christus niet is opgestaan, is onze prediking tevergeefs en uw geloof ook tevergeefs … gij zijt nog in uw zonden! ” (1 Korintiërs 15:14-17.) De opstanding is de kern van het Evangelie, waardoor wij opnieuw geboren worden!

Waar je ook maar van deze waarheid afwijkt ,ben je in je geest misleid en dit vindt zijn oorsprong in de sluwheid van Satan. (2 Korintiërs 11:2-3.) Het wijkt af van de “eenvoud die in Christus is” en vormt een “neo-evangelisch humanisme”. Als de Geloofsgemeenschap unaniem in zou stemmen af te wijken van deze ware kern van het geloof, dan zou God over die geloofsgemeenschap het woord“Icaboth”kunnen schrijven: “De heerlijkheid is verdwenen” (1 Samuel 4:21,22 en Openbaring 2:4-5).

Wedergeboorte heeft een Goddelijke oorsprong! Een man neemt een vrouw tot zijn echtgenote, zodat zijn leven in overgave aan haar, leven voort mag brengen in en door haar heen. Ook wij zijn uitgehuwelijkt aan één man”, Christus: “U behoort toe aan een Ander, namelijk aan Hem die uit de dood is opgewekt”(Romeinen 7:4), zodat Zijn leven, dat ons door de Heilige Geest bij de wedergeboorte wordt gegeven, in en door ons wordt gereproduceerd “om de grondvesten van vele geslachten op te richten.” (Jesaja 58:12.) Blijvende vrucht tot Zijn eeuwige lof, en niet alleen blijvend, maar reproducerend!

De Heere Jezus Christus heeft ervoor gezorgd dat onze geestelijke eenheid met Hem, net zoals Hij, als mens, één was met de Vader, de ware en absolute basis is van alle evangelisatie, zending en kerkplanting. “De wereld zal erkennen en de wereld zal het geloven,”zei de Heere Jezus, “dat de Vader Mij gezonden heeft, wanneer zij in Ons zijn, zoals Ik in U ben, Vader, en Ik in hen ben, zoals Gij in Mij zijt!” (Johannes 17:21-23)

Dat is de waarheid die mensen bevrijdt!

– Major W. Ian Thomas

God heeft de mens zo geschapen dat de aanwezigheid van God de Schepper, in de mens als schepsel, onmisbaar is voor de mens om echt mens te zijn. De mens zoals hij bedoeld is, is te onderscheiden van het dierenrijk door een levenskwaliteit en gedrag die geen andere verklaring kan hebben dan God zelf, Die in de mens woont…

Meer informatie

Dit is waar! Het is geen punt van discussie. Het is niet iets om als eventuele optie aan te bieden; het is een feit om te verkondigen! De waarheid verandert niet met de jaren, net zo min als God verandert of Christus veranderde.

Door onze menselijkheid aan te nemen, koos de Heere Jezus Christus ervoor, terwijl Hij de Schepper is, om als schepsel te leven. God die de mens maakte, koos ervoor de mens te zijn die Hij als God maakte. Door te verkondigen dat Hij als Mens zonder de Vader niets kon doen, toonde Christus de waarheid die altijd waar is geweest – dat wij als mensen niets kunnen doen zonder Hem; dat de Vader, als God, even onmisbaar was voor Christus als Mens, als Christus als God nu onmisbaar is voor ons als mensen!

Dit te erkennen en toe te passen in je leven is de essentie van ware bekering. En zonder ware bekering kan er geen waar geloof zijn, want ware bekering leidt tot totale afhankelijkheid van Christus, net zoals Hij totaal afhankelijk was van God. Dan kan Christus in ons werken zoals de Vader door Hem werkte toen Christus Mens was en zo geven we alle ruimte aan God in deze wereld. Dan is God de enige Die de grenzen bepaalt en niets en niemand anders!

Dit geeft een hele nieuwe dimensie aan ons begrijpen van het Evangelie en de mogelijkheden van herstel die aangeboden worden. Verlossing bestaat er niet alleen uit dat Christus vóór ons gestorven is maar dat Christus is opgestaan uit de dood om Zijn leven in ons te leven. Zo herstelt God zijn oorspronkelijke doel voor de mens. “Indien Christus niet is opgestaan, is onze prediking tevergeefs en uw geloof ook tevergeefs … gij zijt nog in uw zonden! ” (1 Korintiërs 15:14-17.) De opstanding is de kern van het Evangelie, waardoor wij opnieuw geboren worden!

Waar je ook maar van deze waarheid afwijkt ,ben je in je geest misleid en dit vindt zijn oorsprong in de sluwheid van Satan. (2 Korintiërs 11:2-3.) Het wijkt af van de “eenvoud die in Christus is” en vormt een “neo-evangelisch humanisme”. Als de Geloofsgemeenschap unaniem in zou stemmen af te wijken van deze ware kern van het geloof, dan zou God over die geloofsgemeenschap het woord“Icaboth”kunnen schrijven: “De heerlijkheid is verdwenen” (1 Samuel 4:21,22 en Openbaring 2:4-5).

Wedergeboorte heeft een Goddelijke oorsprong! Een man neemt een vrouw tot zijn echtgenote, zodat zijn leven in overgave aan haar, leven voort mag brengen in en door haar heen. Ook wij zijn uitgehuwelijkt aan één man”, Christus: “U behoort toe aan een Ander, namelijk aan Hem die uit de dood is opgewekt”(Romeinen 7:4), zodat Zijn leven, dat ons door de Heilige Geest bij de wedergeboorte wordt gegeven, in en door ons wordt gereproduceerd “om de grondvesten van vele geslachten op te richten.” (Jesaja 58:12.) Blijvende vrucht tot Zijn eeuwige lof, en niet alleen blijvend, maar reproducerend!

De Heere Jezus Christus heeft ervoor gezorgd dat onze geestelijke eenheid met Hem, net zoals Hij, als mens, één was met de Vader, de ware en absolute basis is van alle evangelisatie, zending en kerkplanting. “De wereld zal erkennen en de wereld zal het geloven,”zei de Heere Jezus, “dat de Vader Mij gezonden heeft, wanneer zij in Ons zijn, zoals Ik in U ben, Vader, en Ik in hen ben, zoals Gij in Mij zijt!” (Johannes 17:21-23)

Dat is de waarheid die mensen bevrijdt!

– Major W. Ian Thomas

Over Torchbearers

 

Torchbearers International (ook wel bekend onder de naam Capernwray) is een Christelijke organisatie die niet gebonden is aan één kerkelijke stroming. Er zijn locaties in twintig landen die Bijbelscholen, conferenties, kampen en retraites organiseren.

Over Torchbearers

 

Torchbearers International is een Christelijke organisatie die niet gebonden is aan één kerkelijke stroming. Er zijn locaties in twintig landen die Bijbelscholen, conferenties, kampen en retraites organiseren.

Contact Us

You can send us an email and we'll get back to you as soon as possible.

Not readable? Change text. captcha txt