Leiderschap

Leer anderen te leiden terwijl
Christus jou leidt

Leiderschap

Leer anderen te
leiden terwijl Christus
jou leidt

De Torchbearers leiderschaps- en tweedejaars bijbelschoolprogramma’s zijn samengesteld om praktische leiderschapsprincipes op elk gebied van het christelijk leven te onderwijzen en te ontwikkelen.

De tweedejaars programma’s zijn speciaal ontworpen voor studenten die het eerste jaar van een Torchbearers Bijbelschool al hebben gevolgd.

Ravencrest Chalet, CO, USA

Ravencrest Chalet biedt een Leiderschap Training Cursus (LTC) aan voor studenten die al een jaar studie aan een van de Torchbearers Bijbelschool hebben afgerond. Er zijn een beperkt aantal plekken. LTC bouwt voort en past toe wat er in het eerste studiejaar geleerd is. LTC is gericht op het ontwikkelen van praktische leiderschapsprincipes op ieder gebied van het christelijk leven.

Capernwray Harbour, BC, Canada

Het Capernwray Harbour Leadership Training programma is speciaal bestemd voor die studenten die al een Torchbearers Bijbelschool programma hebben afgerond. Ontdek en leer door studie van, en bezinning op Gods Woord, en door het leven in de gemeenschap van de bijbelschool, de dynamiek van dienend leiderschap.

His Hill, TX, USA

Het tweedejaarsprogramma van His Hill bestaat uit een praktische uitbreiding van het eerste Bijbelschoolprogramma. De tweedejaarsstudenten krijgen de gelegenheid om nog meer in praktijk te brengen wat ze in hun eerste jaar hebben geleerd en om dieper in te gaan op de inhoud van de Bijbel. Daarnaast assisteren de tweedejaars studenten als mentor de eerstejaars studenten om hen zo te bemoedigen en te ondersteunen.

Crossroads, Albania

Door middel van diepgaande bijbelstudie en training binnen een intentionele gemeenschap en cross-culturele setting is dit programma ontworpen om je te helpen verder te groeien in je leven met Jezus Christus en een ‘fakkeldrager’ te zijn voor de wereld die het licht van het evangelie hard nodig heeft.

Bijbelschool

 

De Bijbelschoolprogramma’s van Torchbearers bieden goed gefundeerd onderwijs en praktische training om mannen en vrouwen te helpen om op integere en authentieke wijze vorm te geven aan het Christelijke leven, een leven dat de wereld in de eerste eeuw op zijn kop zette!

Bijbelschool

 

Onze Bijbelscholen bieden fundamentele lessen en praktische training om een authentiek Christelijk leven te leiden.

Over Torchbearers

 

Torchbearers International (ook wel bekend onder de naam Capernwray) is een Christelijke organisatie die niet gebonden is aan één kerkelijke stroming. Er zijn locaties in twintig landen die Bijbelscholen, conferenties, kampen en retraites organiseren.

Over Torchbearers

 

Torchbearers International is een christelijke organisatie met locaties in 20 landen die kortlopende bijbelscholen, conferenties, kampen en retraites aanbiedt.

Contact Us

You can send us an email and we'll get back to you as soon as possible.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search